Portfolio

Nie istnieją reguły opisujące dobrą fotografię, są tylko dobre fotografie.

Ansel Adams